cairney赢大奖

周三2019年10月9日11:00

卡恩尼已被全国各地的球迷投票的PFA布里斯托尔街道电机球迷:每月球员九月。 

 

竞彩足球队长韩元的得票29%,击败谢菲尔德星期三队的史蒂芬·弗莱彻在第二位的22%。 

 

它是cairney打每分钟得分和两次帮助竞彩足球不败九月富有成效的一个月。 

 

最终的结果如下:

  • - 卡恩尼(竞彩足球) - 29%
  • - 史蒂芬弗莱彻(谢菲尔德星期三)-22%
  • - 纳洪基·韦尔斯(QPR) - 21%
  • - 巴里·班南(谢菲尔德星期三) - 12%
  • - 约迪德韦氏(赫尔城) - 10%
  • - 切延·邓克利(维冈) - 6%